Co roku wielu pacjentów doznaje urazów fizycznych i psychicznych na skutek organizacyjnych błędów medycznych. Błędy te często nie są spowodowane przez lekarzy, a osoby zajmujące się szeroko pojętą organizacją pracy w placówce medycznej. Ofiary takich błędów coraz częściej zdają sobie sprawę ze swoich praw i z sukcesem wygrywają sprawy o odszkodowanie.

Kiedy zawiniła organizacja

Organizacyjne błędy medyczne niestety nie należą do rzadkości. Niewłaściwa organizacja leczenia jest powszechna w wielu polskich szpitalach. Warto zdawać sobie sprawę, że błędy organizacyjne mogą przybierać rozmaitą postać. Przykładową sytuacją jest pozostawienie na dyżurze mało doświadczonych osób, na przykład młodych lekarzy, którzy właśnie odbywają staż. Mogą one narazić życie i zdrowie pacjentów, jednak taka sytuacja nie będzie zaliczana do błędów lekarskich, gdyż doświadczony organizator powinien był przewidzieć skutki swojego postępowania

Problemem bywa również zła organizacja czasu pracy lekarzy. Są oni tylko ludźmi, którzy po kilkunastu godzinach pracy mają prawo czuć się zmęczeni. Przeciążenie pracowników często prowadzi do podejmowania przez nich złych decyzji.

Innym przykładem błędu organizacyjnego jest błędne oznakowanie opakowań z lekarstwami. W takiej sytuacji pacjent otrzymuje niewłaściwy lek, który zagraża jego zdrowiu lub życiu. Nie sposób winić za tę sytuację pielęgniarki, które podały leki.

W niektórych placówkach medycznych zapomina się o prawidłowej dezynfekcji narzędzi medycznych, wskutek czego może dojść do tragicznych w skutkach zakażeń pacjentów.

Niedbałe prowadzenie dokumentacji medycznych może doprowadzić do sytuacji, w której personel  pomyli tożsamość pacjentów. W skutek takiej pomyłki może dojść do podjęcia niewłaściwego leczenia, które skończy się tragicznie. Inną sytuacją może być przetoczenie choremu krwi niezgodnej z jego grupą.

Charakterystyczną cechą błędów organizacyjnych jest fakt, że za ich sprawą często dochodzi do błędów technicznych. Placówka, w której wydarzają się takie sytuacje powinna wyciągać z nich wnioski i przeprowadzać zmiany w organizacji. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Masowe wnioski o odszkodowania często sprawiają, że taka organizacja zaczyna się zmieniać.

Problemy finansowe przyczyną błędów medycznych

Do błędów organizacyjnych może przyczynić się również zbyt małe dofinansowanie placówki medycznej. Zbyt niskie nakłady na służbę zdrowia sprawiają, że personel medyczny zmuszony jest do pracy na przestarzałym sprzęcie. Problemem jest także niedostateczna ilość narzędzi do wykonywania zabiegów, czy kiepskie warunki lokalowe. Lekarze, którzy pracują w tak ciężkich warunkach popełniają błędy częściej niż pracujący w nowoczesnych, dobrze zaopatrzonych szpitalach.

Kto ponosi winę za błędy organizacyjne?

Specjaliści od pozyskiwania odszkodowań dla pacjentów poszkodowanych na skutek błędów medycznych twierdzą, że odpowiedzialność ponoszą zarówno sami lekarze, jak i sama placówka medyczna. Przykładowo zakład opieki zdrowotnej będzie odpowiadał karnie, jeżeli odmówił przyjęcia pacjenta w ciężkim stanie, a na skutek tej decyzji stan poszkodowanego pogorszył się lub wręcz doszło do śmierci. Szpital odpowie również za brak lekarzy danej specjalności, którzy mogliby zająć się pacjentem. Ponosi również winę za niedostateczną ilość personelu medycznego, jeżeli jego brak doprowadził do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. O odszkodowanie można ubiegać się także wtedy, kiedy pacjent w ciężkim stanie zbyt długo przebywał na izbie przyjęć i nie otrzymał pomocy lekarskiej na czas.

Warto ubiegać się o odszkodowanie

Na stronie http://lazer-hudziak.pl/odszkodowania-za-bledy-medyczne/ znajdziemy więcej informacji na temat błędów organizacyjnych. Pacjent, który padł ofiarą niewłaściwej organizacji placówki medycznej może ubiegać się o odszkodowanie. Rekompensaty za straty są coraz częściej przyznawane, dodatkowo są coraz wyższe. Żeby wywalczyć godne odszkodowanie, warto jest skorzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów, firm, które mają na swoim koncie tysiące podobnych spraw.